Tri thức

Nhiệt độ trên bề mặt của mặt trời là bao nhiêu?

Nhiệt độ trên bề mặt của mặt trời là bao nhiêu? Trái Đất là một khối cầu vĩ đại, nhưng Mặt Trời

Cấu tạo bàn tay, bàn chân với những cơ quan bộ phận tương ứng trên cơ thể

Có những bộ phận trên cơ thể chúng ta quen thuộc đến nỗi chúng ta cảm thấy chúng bình thường, giản

Vị mặn chát của nước biển bắt nguồn từ đâu?

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, turng bình, trong 1 kilogram nước biển có 35 gram muối. Có

Bí mật về hệ giác quan của con người

Hệ giác quan là một phần của hệ thần kinh có chức năng thu nhận các thông tin về các giác quan. Năm

Con người có bao nhiêu cái răng là chuẩn

Răng là phần phụ cứng nằm trong khoang miệng, có chức năng cắn, nhai xé. Khi chúng ta mới sinh, tất

Giải thích tại sao con người cần lông và tóc

Cơ thể chúng ta được bao phủ một lớp lông. Lông tơ bao phủ hầu hết khắp cơ thể. Lớp lông dày, đen