Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu hỗ trợ vận chuyển người bệnh

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu hỗ trợ vận chuyển người bệnh thuộc thông tư 41 năm 2011 của Bộ Y tế. Bạn đọc quan tâm có thể download tại địa chỉ:

www.mediafire.com/view/o7zv41btlcn6cie/thong-tu-41-2011-BYT-dieu-kien-cap-giay-phep-hoat-dong-doi-voi-co-so-dich-vu-cap-cuu-ho-tro-van-chuyen-nguoi-benh-benhvn.pdf

Các bài viết liên quan
Các bài viết khác