Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả thuộc thông tư số 41/2011/TT-BYT. Bạn đọc quan tâm có thể download tại địa chỉ:

www.mediafire.com/view/jn8bccope2az8d0/thong-tu-41-2011-BYT-dieu-kien-cap-giay-phep-hoat-dong-doi-voi-co-so-dich-vu-lam-rang-gia-benhvn.pdf

Các bài viết liên quan
Các bài viết khác