Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh thuộc thông tư số 41/2011/TT-BYT. Bạn đọc quan tâm có thể download tại địa chỉ:

www.mediafire.com/view/6p1y5hiz2h5djj9/thong-tu-41-2011-BYT-dieu-kien-cap-giay-phep-hoat-dong-doi-voi-nha-ho-sinh-benhvn.pdf

Các bài viết liên quan
Các bài viết khác