Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá trạm y tế cấp xã

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá trạm y tế cấp xã thuộc thông tư số 41/2011/TT-BYT. Bạn đọc quan tâm có thể download tại địa chỉ:

www.mediafire.com/view/40v7e2zxc7if6ed/thong-tu-41-2011-BYT-dieu-kien-cap-giay-phep-hoat-dong-doi-voi-tram-xa-tram-y-te-cap-xa-benhvn.pdf

Các bài viết liên quan
Các bài viết khác