Điều kiện của cơ sở tiêm chủng

Điều kiện của cơ sở tiêm chủng trích thông tư số 12/2014/TT-BYT. Bạn đọc quan tâm có thể download tại địa chỉ:

www.mediafire.com/view/em9dch1079u7ckr/dieu-kien-cua-co-so-tiem-chung-benhvn.pdf


Các bài viết liên quan
Các bài viết khác