Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng

Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng ban hành kèm theo quyết định số 1731/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Bạn đọc quan tâm có thể download tại địa chỉ:

www.mediafire.com/view/e6yhu70dogl7nhy/huong-dan-to-chuc-buoi-tiem-chung-benhvn.pdf

Các bài viết liên quan
Các bài viết khác