Quyết định về việc ban hành hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng

Quyết định số 1731/QĐ-BYT của Bộ Y tế quyết định về việc ban hành hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng. Bạn đọc quan tâm có thể download tại địa chỉ:

www.mediafire.com/view/gqouaiisskokaxg/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-huong-dan-to-chuc-buoi-tiem-chung-benhvn.pdf

Các bài viết liên quan
Các bài viết khác