Thông tư hướng dẫn việc quản lý sử dụng vacxin trong tiêm chủng

Thông tư số 12/2014/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý sử dụng vacxin trong tiêm chủng. Bạn đọc quan tâm có thể download tại địa chỉ:

www.mediafire.com/view/6sfkfki11yc8994/

Các bài viết liên quan
Các bài viết khác