Tags: vết loét da

Điều trị hỗ trợ tại chỗ các vết thương trong giai đoạn mô hạt, các vết loét da và các mảng mô hoại tử.
 
Omron thu
Trà bảo bảo

 
ĐỐI TÁC