ZALTIDIN

ZALTIDIN là thuốc ức chế H2 giảm tiết acid kéo dài

Thuốc kháng thụ thể H2 histamin như ranitidin, có tác dụng kéo dài tương tự như Roxatidin

adv-content
Các bài viết liên quan