ZEASORB

ZEASORB Trị mẩn ngứa, nước ăn chân, hăm kẽ.

Dạng thuốc: Thuốc bột rắc ngoài da gồm có 0,5% p-chloroxylenol; 0,2% AI dihydroxy alantoinat và 45% celuiose.

Chỉ định: Trị mẩn ngứa, nước ăn chân, hăm kẽ.

(Thái Lan)

Các bài viết liên quan