42 tuần thai kỳ

Tuần thứ 22 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 22 của thai kỳ Với chiều dài 8 inch, bây giờ em bé của bạn đang có

Tuần thứ 23 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 23 của thai kỳ Da của em bé có màu đỏ do các tĩnh mạch và động

Tuần thứ 24 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 24 của thai kỳ Hệ thống thính giác của bé đang nhanh chóng phát

Tuần thứ 25 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 25 của thai kỳ Em bé của bạn đã cao hơn gần 1 inch so với tuần

Tuần thứ 26 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 26 của thai kỳ Bụng bạn đang dần nặng hơn vì trọng lượng của em bé

Tuần thứ 27 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 27 của thai kỳ Em bé của bạn đã dài thêm gần 1 inch trong tuần

Tuần thứ 28 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 28 của thai kỳ Em bé của bạn bắt đầu trải qua trạng thái ngủ REM

Tuần thứ 29 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 29 của thai kỳ Các chồi của răng vĩnh viễn trong tương lai của

Tuần thứ 30 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 30 của thai kỳ Lúc này tay của em bé đã hoàn chỉnh, các móng tay

Tuần thứ 31 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 31 của thai kỳ Thính giác của em bé đã thực sự phát triển. Bây

Tuần thứ 32 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 32 của thai kỳ Các móng tay của em bé đã mọc hết. Thậm chí chúng

Tuần thứ 33 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 33 của thai kỳ Cân nặng của em bé tăng lên nhanh chóng. Một nửa

Tuần thứ 34 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 34 của thai kỳ Tinh hoàn của bé trai bây giờ đã chuyển xuống bìu.

Tuần thứ 35 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 35 của thai kỳ Thai nhi tuần thứ 35 của thai kỳ Với không

Tuần thứ 36 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 36 của thai kỳ Bây giờ trên má em bé đã có mỡ. Thêm vào đó, các cơ

Tuần thứ 37 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 37 của thai kỳ Hầu hết lớp sáp vernix bao phủ trên da của em bé

Tuần thứ 38 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 38 của thai kỳ Môi âm hộ của bé gái đã phát triển đầy đủ, làm

Tuần thứ 39 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 39 của thai kỳ Núm vú nhỏ có thể được nhìn thấy ở cả bé trai và bé

Tuần thứ 40 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 40 của thai kỳ Tinh bột tiếp tục được dự trữ trong gan của em bé.

Tuần thứ 41 của thai kỳ

Em bé của bạn trong tuần thứ 41 của thai kỳ Nếu không có lớp sáp vernix da em bé có thể bong

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí