Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

Thông tư: Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế

(Phần 11/ Chương II mục 1)

Điều 32. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

1. Cơ sở vật chất:

a. Phòng khám và lắp răng, hàm giả phải có diện tích ít nhất 10 m2;

b. Phòng làm răng, hàm giả phải có diện tích ít nhất 10 m2 hoặc ký hợp đồng với cơ sở làm răng giả khác;

c. Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện vệ sinh khác đế phục vụ chăm sóc người bệnh.

2. Thiết bị y tế:

Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà cơ sở đăng ký.

3. Nhân sự:

Người phụ trách làm răng giả phải là thợ trồng răng (nha công) đã hành nghề từ năm 1980 trở về trước và tại thời điểm đó đã đủ 18 tuối trở lên, đồng thời phải có giấy xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã.

4. Phạm vi hoạt động chuyên môn:

a. Làm răng giả, hàm giả, tháo lắp, cố định;

b. Riêng đối với những thợ trồng răng tại Tp. Hồ Chí Minh đã được phép hành nghề từ năm 1980 trở về trước và đã được Sở Y tế tỉnh thành phố Hồ Chí Minh bồi dưỡng, tập huấn, thi kiểm tra tay nghề (1985, 1986) và cấp “Giấy chứng nhận kiểm tra tay nghề” đáp ứng yêu cầu, nếu muốn mở rộng phạm vi hành nghề trám răng sâu độ 1,2, nhổ răng một chân lung lay thì phải được bổ sung trình độ chuyên môn và bảo đảm đủ điều kiện thiết bị y tế và phải có hộp thuốc chống choáng theo quy định phù hợp với loại hình này.

Thông tư ban hành ngày 26/2/2016 về việc Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

(Văn bản 39 trang được benh.vn tổng hợp đầy đủ)

Ý kiến của bạn