Cho chắc ăn

Trong phòng mạch, cụ già khai bệnh:

– Thưa bác sĩ, dạo này tôi hay bị lú lẫn, nói trước quên sau!

Bác sĩ :

– Thế thì xin cụ trả tiền trước cho tôi.

Benh.vn st

Ý kiến của bạn