Cục tròn tròn

Tinh trùng bố dặn tinh trùng con:

      Khi được phóng ra, con nhớ chiến đấu thật hăng, khi tìm được đến 1 cục gì tròn tròn, nó là trứng đấy, con hãy hô to: “Ta là tinh trùng”, nó sẽ mở cửa cho con vào.

Nghe lời bố, tinh trùng con chiến đấu rất hăng, vượt qua hàng ngàn đối thủ, rồi cũng đến lúc nó gặp được cục tròn tròn như bố nó nói, liền dõng dạc hô:

      Ta là tinh trùng.

Không có động tĩnh gì. Nghĩ mình nói chưa đủ to, nó lại hét lên:

      Ta là tinh trùng

Lúc đấy, cục tròn tròn kia mới cất giọng ồm ồm:

      Ta là A-mi-đan.

Ý kiến của bạn