Danh mục quản lý thiết bị

Quy trình quản lý thiết bị là quy trình hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện Bạch Mai. Bạn đọc quan tâm có thể dowload tại địa chỉ:

www.mediafire.com/view/s4sn796j9a19shj/BM.11.HT.01_DANH%20MUC%20THIET%20BI.pdf

Ý kiến của bạn