Danh mục thiết bị yêu cầu kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra định kỳ

Danh mục thiết bị yêu cầu kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra định kỳ là quy trình hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện Bạch Mai. Bạn đọc quan tâm có thể dowload tại địa chỉ:

www.mediafire.com/view/9ibt7mo87xiaabx/BM.02.VT.02_DANH%20MỤC%20THIẾT%20BỊ%20￁P%20LỰC.pdf

Ý kiến của bạn