Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu hỗ trợ vận chuyển người bệnh thuộc thông tư 41 năm 2011 của Bộ Y tế. Bạn đọc quan tâm có thể download tại địa chỉ:

www.mediafire.com/view/o7zv41btlcn6cie/thong-tu-41-2011-BYT-dieu-kien-cap-giay-phep-hoat-dong-doi-voi-co-so-dich-vu-cap-cuu-ho-tro-van-chuyen-nguoi-benh-benhvn.pdf

Ý kiến của bạn