Không đề

Không đề

Trong một phòng mạch, một ông bác sĩ già nói với một nữ bệnh nhân trẻ, đẹp có bộ ngực rất nở nang:
– Cô hãy cởi áo ra cho tôi nghe mạch
– Thế sao mọi người lại bảo rằng ông bị điếc .Cô ta nói như hét.
– À ! tôi điếc thật đấy nhưng tôi không mù.

 

Ý kiến của bạn