Nỗi khổ nghề thầy thuốc

Nỗi khổ nghề thầy thuốc

Một phụ nữ giải thích vấn đề tế nhị của mình với bác sĩ rằng cô ta luôn đánh rắm mà không thể kiềm chế được. “Nhưng cũng may là chúng không bốc mùi và kêu thành tiếng.

Thực ra nãy giờ ngồi nói chuyện với bác sĩ mà tôi đã hai lần… rồi đó”, cô ta nói.
Bác sĩ nghe xong, với tay lấy tờ giấy, viết đơn thuốc rồi đưa cho cô ta.
“Cái gì? Thuốc nhỏ mũi à?”, cô ta hỏi, “Vâng”, bác sĩ
đáp, chúng tôi sẽ chữa khứu giác cho cô trước và sau đó đến thính giác”.

 

Ý kiến của bạn