Quy định chức năng nhiệm vụ và phân công công việc tại phòng hành chính quản trị

Quy định chức năng nhiệm vụ và phân công công việc tại phòng hành chính quản trị là quy trình hệ thống quản lý chất lượng phòng ban bệnh viện Bạch Mai. Bạn đọc quan tâm có thể dowload tại địa chỉ:

www.mediafire.com/view/8dmw5jx5z8y6wwk/QD%2001%20_HCQT.pdf

Ý kiến của bạn