Quy định chức năng nhiệm vụ và phân công vị trí công việc tại phòng tài chính kế toán

Quy định chức năng nhiệm vụ và phân công vị trí công việc tại phòng tài chính kế toán là quy trình hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện Bạch Mai. Bạn đọc quan tâm có thể dowload tại địa chỉ:

www.mediafire.com/view/4ewdajluaugx60l/QÐ.01.TCKT%202011.pdf

Ý kiến của bạn