Quy định về pháp lý hỗ trợ sinh sản

Việt nam hiện là nước duy nhất trong khu vực có văn bản của chính phủ qui định và điều chỉnh các vấn đề liên quan đến các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

Chính phủ ban hành một nghị định riêng cho việc điều trị vô sinh và các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản: “Nghị định của chính phủ về sinh con theo phương pháp khoa học”, số 12/2003/NĐ-CP, Thủ tướng chính phủ ký ngày 12/02/2003.

Bộ Y tế ban hành thông tư số 07/2007/TT-BYT hướng dẫn thi hành nghị định trên, do Bộ trưởng Bộ Y tế ký ngày 28/5/2003.

CÁC KỸ THUẬT CÓ LIÊN QUAN
–    Thụ tinh nhân tạo (IUI)
–    Thụ tinh trong ống nghiệm
–    Cho – nhận tinh trùng
–    Cho – nhận noãn
–    Cho – nhận phôi
–    Lưu trữ tinh trùng
–    Lưu trữ phôi 

Ý kiến của bạn