Quy trình cử cán bộ viên chức đi công tác và học tập trong và ngoài nước

Quy trình cử cán bộ viên chức đi công tác và học tập trong và ngoài nước là quy trình hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện Bạch Mai. Bạn đọc quan tâm có thể dowload tại địa chỉ:

www.mediafire.com/view/23ob2t426dtu245/QT%2002%20_TCCB.pdf

Ý kiến của bạn