Quy trình đăng ký, phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Quy trình đăng ký, phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở là quy trình hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện Bạch Mai.  Bạn đọc quan tâm có thể dowload tại địa chỉ:

www.mediafire.com/download/6sow27jerospnxh/

Ý kiến của bạn