Quy trình đào tạo kiểm soát nhiễm khuẩn cho mạng lưới viện kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện Bạch Mai

Quy trình đào tạo kiểm soát nhiễm khuẩn cho mạng lưới viện kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện Bạch Mai là quy trình hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện Bạch Mai. Bạn đọc quan tâm có thể dowload tại địa chỉ:

www.mediafire.com/view/rl3j2jlbwntimtf/QT.44.HT.pdf

Ý kiến của bạn