Quy trình nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại bệnh viện Bạch Mai

Quy trình nghiệm thu đề tài nghiên cúu khoa học cấp cơ sở tại bệnh viện Bạch Mai là quy trình hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện Bạch Mai. Bạn đọc quan tâm có thể dowload tại địa chỉ:

www.mediafire.com/view/4rtcecgjdm2q263/QT.33.HT.pdf

Ý kiến của bạn