Quy trình thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng

Quy trình thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng là quy trình hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện Bạch Mai. Bạn đọc quan tâm có thể dowload tại địa chỉ:

www.mediafire.com/view/qrd1pqc0lg4ckcm/QT.04.HT_QT%20thực%20hiện%20HĐ%20KP-PN-CT%20HTQLC%202-2013L.pdf

Ý kiến của bạn