Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại của bệnh nhân

Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại của bệnh nhân là quy trình hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện Bạch Mai. Bạn đọc quan tâm có thể dowload tại địa chỉ:

www.mediafire.com/download/9290mxibux74fox/

Ý kiến của bạn