Tài khoản tiền mặt của Quỹ từ thiện Benh.vn

Ngoài việc đóng đóng góp các sản phẩm, thực phẩm…hữu ích cho các bệnh nhân, quý vị cũng có thể đóng góp tiền mặt để hữu dụng hơn trong việc thanh toán các khoản chi phí thuê nhà, thuốc men, ăn uống, viện phí …và cũng thuận thiện hơn cho những người ở xa đau đáu với công việc thiện nguyện này. Quỹ vị có thể chuyển tiền theo TK sau, chúng tôi cam kết sẽ giúp bạn làm công việc phúc đức này dù bệnh nhân ở bất cứ bệnh viện nào tại HN và bạn có được thông tin từ bất kỳ nguồn nào.

Ý kiến của bạn