A

ACEDIASULFON Sodium -thuốc kháng khuẩn

ACEDIASULFON Sodium – Thuốc kháng khuẩn

Sulfonamid kháng khuẩn

Tên khác: Glycinodiasulfon; Sulfon.

Biệt dược: Ciloprin (Đức) (phối hợp).

(Chưa có đánh giá)

Loading...

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí