fbpx

A

ACEGLUTAMID -Thuốc kích thích tâm thần

ACEGLUTAMID – Thuốc kích thích tâm thần

Biệt dược: Acutil S (Italia).

Neuramina (Tây Ban Nha) (dd. uống)

Tác dụng: Kích thích tâm thần.

Dẫn xuất: – Phức hợp với AI (OH)3 chữa loét dạ dày.

Acoglutamid alumin.

Glumal (Nhật, Tây Ban Nha).

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí