A

ACEGLUTAMID -Thuốc kích thích tâm thần

ACEGLUTAMID – Thuốc kích thích tâm thần

Biệt dược: Acutil S (Italia).

Neuramina (Tây Ban Nha) (dd. uống)

Tác dụng: Kích thích tâm thần.

Dẫn xuất: – Phức hợp với AI (OH)3 chữa loét dạ dày.

Acoglutamid alumin.

Glumal (Nhật, Tây Ban Nha).

(Chưa có đánh giá)

Loading...

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí