A

ACETYLTANIN

ACETYLTANIN

Dạng thuốc: Gói hay viên 0,5g và 1g acetyltanin.

Tác dụng: Thuốc làm săn.

Chỉ định: Trị tiêu chảy ở trẻ em và người lớn.

Liều dùng: Uống 0,5g-4g/ngày, chia 4-6 lần.