Y

YODOXIN

Thành phần:

Viên có 210mg và 650mg iodoquinol.

Tác dụng: Diệt amíp gây lỵ Entamoeba histolytica, dạng kén và các thể tự dưỡng (trophozoit).

Chỉ định: Lỵ amip ở ruột.

Liều dùng: Người lớn: uống 3 viên 210mg, 3 lần/ngày; uống trong 20 ngày; uống sau bữa ăn. Trẻ em từ 6- 12 tuổi: uống 2 viên 210mg, 3 lần/ngày. Trẻ em dưới 6 tuổi: uống 1 viên 210mg/7,5kg/thể trọng chia làm 3 lần.

(Chưa có đánh giá)

Loading...

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí