Y

YPEEN

Biệt dược:

Kromopan (Italia)

Superkromopan Stomalgin (Nga)

Xantalgin (Đức)

Thành phần: Bột lấy khuôn alginat gồm có: 15% natri alginat- 15% nhôm oxyd; 15% calci sultat; 2% magnesium oxyd; 48% kieselguhr; 2,5% natri Fluoro-silicat; 1,3% trinatri phosphat, chất thơm và sắc tố vđ 100%.

Chỉ định: Chất lấy khuôn một phần hoặc toàn phần cầu răng. Trộn với nước theo tỷ lệ 10g bột và 20ml nước.

(Chưa có đánh giá)

Loading...

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí