Y

YPEEN

Biệt dược:

Kromopan (Italia)

Superkromopan Stomalgin (Nga)

Xantalgin (Đức)

Thành phần: Bột lấy khuôn alginat gồm có: 15% natri alginat- 15% nhôm oxyd; 15% calci sultat; 2% magnesium oxyd; 48% kieselguhr; 2,5% natri Fluoro-silicat; 1,3% trinatri phosphat, chất thơm và sắc tố vđ 100%.

Chỉ định: Chất lấy khuôn một phần hoặc toàn phần cầu răng. Trộn với nước theo tỷ lệ 10g bột và 20ml nước.

Sản phẩm cùng công dụng