Noãn đã thụ tinh có thể dùng cho các lần bơm khác nhau không

Trả lời:

Hiện này, công việc bảo quản này đã được thực hiện. Các phôi đã thụ tinh trong ống nghiệm dư ra sẽ được bảo quản đông lạnh và nếu như việc bơm phôi lần đầu vào tử cung bị thất bại (do phôi không làm tổ và phát triển được trong tử cung) thì sau đó người phụ nữ có thể sử dụng các phôi đông lạnh đó để bơm vào tử cung lần nữa, miễn là số lượng phôi còn lại phải đủ và chất lượng phải tốt (tất nhiên các phôi đó sẽ được “rã đông” trước khi đưa vào tử cung). Trên thực tế, nhiều phụ nữ đã được bơm phôi vào tử cung lần thứ 2 với các phôi lưu trữ đông lạnh và đã thành công.

Benh.vn

Ý kiến của bạn