Các khối u, nang thường gặp ở âm hộ, âm đạo

Các nang có nguồn gốc từ thượng bì: nang bã nhờn, nang vùi biểu mô, u tuyến mổ hôi. Các nang có nguồn gốc từ phôi thai: nang tuyến Gartner (phát triển từ các thành phẩn còn sót lại của ống Wolff [phán âm đạo]).

Các sang thương dạng nang thường gặp ở âm hộ và âm đạo.

Các nang có nguồn gốc từ thượng bì: nang bã nhờn, nang vùi biểu mô, u tuyến mổ hôi. Các nang có nguồn gốc từ phôi thai: nang tuyến Gartner (phát triển từ các thành phẩn còn sót lại của ống Wolff [phán âm đạo]).

Nang tuyến: tuyến Bartholin.

Các nang có nguổn gốc từ niệu đạo và cạnh niệu đạo: nang tuyến Skene, túi thừa niệu đạo hoặc túi thừa dưới niệu đạo.

Các u đặc, lành tính của âm hộ và âm đạo.

U có nguồn gổc từ thượng bì: chứng dầy sừng tiết bã, u tuyến mồ hôi.

U có nguổn gốc trung mô: u xơ, u mỡ, u cơ trơn, u mạch máu, polyp âm hộ - âm đạo.

U có nguồn gốc từ niệu đạo: núm (ND: vd, núm niệu đạo)

Các khối u, nang thường gặp ở âm hộ, âm đạo

Benh.vn

Các bài viết khác