Nữ

Ngừa thai theo lứa tuổi

Mỗi biện pháp tránh thai đều có mặt tích cực cũng như mặt hạn chế nhất định. Không có giải pháp nào lý tưởng dành cho tất cả các chị em vì cơ thể mỗi