Bà bầu

Thai kỳ tuần thứ 1 và thứ 2

Em bé trong thai kỳ tuần thứ 1 và thứ 2 Thú vị là: Thực sự thì bạn không hề mang thai trong 2 tuần đầu thai kỳ. Tuổi thai được tính từ ngày đầu