Tags: bệnh tâm thần phân liệt

Bệnh tâm thần phân liệt là một bệnh loạn thần nặng, có khuynh hướng mạn tính và hay tái phát.
 
ZYPREXA, Olanzapine dùng để điều trị tấn công và điều trị duy trì bệnh tâm thần phân liệt, cũng như các bệnh loạn thần khác mà có những biểu hiện rõ rệt của các triệu chứng dương tính.
 
Trà bảo bảo
 
ĐỐI TÁC