Hướng dẫn sử dụng thuốc

Hướng dẫn điều trị áp xe màng phổi của Bộ y tế

Hướng dẫn điều trị áp xe màng phổi của Bộ y tế 1. Đại cương Áp xe phổi là ổ mủ trong nhu mô phổi

Điều trị bệnh viêm phổi liên quan đến máy thở Bộ Y Tế ban hành

Điều trị bệnh viêm phổi liên quan đến máy thở Bộ Y Tế ban hành (Phần 2) Bệnh viêm phổi liên quan

Bệnh viêm phổi liên quan đến máy thở theo hướng dẫn của Bộ Y Tế

Bệnh viêm phổi liên quan đến máy thở theo hướng dẫn của Bộ Y Tế (Phần 1) 1. Đại cương Định

Điều trị viêm phổi bệnh viện theo hướng dẫn của Bộ Y tế

Điều trị viêm phổi bệnh viện theo hướng dẫn của Bộ Y tế   1. Đại cương - Viêm phổi

Phân loại mức độ và điều trị bệnh viêm phổi cộng đồng ở trẻ em

Phân loại mức độ và điều trị bệnh viêm phổi cộng đồng ở trẻ em (Phần cuối) Viêm phổi cộng

Chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh viêm phổi cộng đồng ở trẻ em

Chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh viêm phổi cộng đồng ở trẻ em (Phần 1) 1. ĐẠI CƯƠNG Viêm phổi

Bệnh viêm phổi mắc phải ở cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y Tế

Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng 1. ĐẠI CƯƠNG - Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng (community

Điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính theo hướng dẫn của Bộ Y tế

Điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính theo hướng dẫn của Bộ Y tế 1. ĐẠI CƯƠNG Đợt cấp

Hướng dẫn mới nhất điều trị bệnh giãn phế quản của Bộ Y tế

Hướng dẫn điều trị bệnh giãn phế quản mới nhất của Bộ Y tế   1. ĐẠI CƯƠNG Giãn phế

Hướng dẫn mới nhất điều trị bệnh viêm phế quản cấp ở người lớn của Bộ Y tế

Viêm phế quản cấp ở người lớn 1. Đại cương - Viêm phế quản cấp là tình trạng viêm nhiễm

Sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn

Sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn 1. Sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn a) Phân loại đề

Vai trò của vi sinh lâm sàng với sử dụng kháng sinh hợp lý

Vai trò của vi sinh lâm sàng với sử dụng kháng sinh hợp lý I. Một số khái niệm Nhiễm khuẩn -

Đại cương về vi khuẩn học

Đại cương về vi khuẩn học Thế giới sinh vật bao gồm động vật, thực vật và sinh vật đơn

Nguyên tắc sử dụng kháng sinh mới nhất theo hướng dẫn của Bộ Y tế

Nguyên tắc sử dụng kháng sinh mới nhất theo hướng dẫn của Bộ Y tế 1. Lựa chọn kháng sinh và liều

Khái niệm dược động học/Dược lực học PK, PD và ứng dụng

Khái niệm dược động học/Dược lực học (PK/PD) và ứng dụng 1. Một số khái niệm liên quan tới PK/PD

Cơ chế tác dụng của kháng sinh và phối hợp kháng sinh theo Bộ Y tế

Cơ chế tác dụng của kháng sinh và phối hợp kháng sinh 1. Cơ chế tác dụng của kháng sinh Sau khi

Các nhóm kháng sinh khác

Các nhóm kháng sinh khác 9.1. Nhóm Co-trimoxazol - Co-trimoxazol là dạng thuốc phối hợp

Kháng sinh nhóm Quinolon

Kháng sinh nhóm Quinolon (Kháng sinh nhóm 8 (Phenicol) trong bảng phân loại kháng sinh theo cấu

Kháng sinh nhóm Peptid

Kháng sinh nhóm peptid Các kháng sinh thuộc nhóm này có cấu trúc hóa học là các

Kháng sinh nhóm cyclin

Kháng sinh nhóm cyclin (Kháng sinh nhóm 6 (Phenicol) trong bảng phân loại kháng sinh theo cấu trúc