Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc thuộc thông tư số 41/2011/TT-BYT. Bạn đọc quan tâm có thể dơnload tại địa chỉ:

www.mediafire.com/view/q57ozjnat4usq1j/thong-tu-41-2011-BYT-dieu-kien-cap-giay-phep-hoat-dong-doi-voi-co-so-dich-vu-kinh-thuoc-benhvn.pdf

Các bài viết liên quan
Các bài viết khác