H

sanpham

HERBESSER

sanpham

HEPT-A-MYL

sanpham

HEMOHES 6% – 10%

sanpham

HÉPADIAL

sanpham

HELMINTOX

sanpham

HAEMACCEL

sanpham

HALOG-NÉOMYCINE crème

sanpham

HYDROXYZIN

sanpham

HYDROGEN PEROXID

sanpham

HYDROCORTISON

sanpham

HYDRALAZIN

sanpham

HYDROCLOROTHIAZID

sanpham

HOMATROPIN HYDROBROMID

sanpham

HALOTHAN

sanpham

HEPARIN

sanpham

HALOPERIDOL

herceptin

HERCEPTIN

Thuốc Herceptin, tên quốc tế Trastuzumab, là kháng thể đơn dòng tái tổ hợp DNA có nguồn gốc từ người, tác động chọn lọc lên thành phần ngoại bào của protein thụ thể 2 của yếu tố tăng trưởng biểu bì người (HER2). Đây là liệu pháp trúng đích HER2 trong điều trị ung thư dạ dày, ung thư miệng nối dạ dày thực quản di căn, ung thư vú có HER 2 dương tính.

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí