N

Thuốc viên Nitromint

Nitromint

Nitroglycerin có tác dụng giãn mạch trên các cơ trơn của mạch máu. Thuốc làm giãn các tĩnh mạch và động mạch, cũng như các mạch vành, do đó làm nhẹ công của tim, tiền tải, hậu tải và nhu cầu oxy của tim. Thuốc cải thiện sự tuần hoàn của mạch vành, sự cung cấp oxy cho cơ tim đang bị thiếu máu cục bộ, cung lượng tim và sự dung nạp vận động.

sanpham

NOROXIN

sanpham

NUTROPLEX

sanpham

NYOLOL 0,25% – 0,50%

sanpham

NUTRISOL-S (5%)

sanpham

NURIL 5 mg – 10 mg

sanpham

NOVALGINE

sanpham

NOVOBÉDOUZE DIX MILLE

sanpham

NORASH

sanpham

NORMOGASTRYL

sanpham

NOOTROPYL

sanpham

NIZORAL viên nén

sanpham

NO-SPA

sanpham

NIZORAL cream

sanpham

NIZORAL Dầu gội

sanpham

NISSEL

sanpham

NIBIOL

sanpham

NIMOTOP

sanpham

NEVRAMIN

sanpham

NETROMYCIN IM/IV