Y

Yodoxin – Aloquin, Diquinol, Quinja

Thuốc có thành phần là Iodouinol dùng để Diệt amíp gây lỵ Entamoeba histolytica, dạng kén và các thể tự dưỡng (trophozoit).

sanpham

YOUNG Bichun

sanpham

YPEEN

sanpham

YODOXIN

sanpham

YOHIMBIN Hydrochlorid

sanpham

YELLON

sanpham

YERMONIL

sanpham

YEIAMIN-2

YSPBIOTASE

Yspbiotase có thành phần chính là Biodiastase được dùng điều trị một số căn bệnh đường tiêu hóa nhưa chứng khó tiêu, bội thực, chán ăn, ăn không ngon miệng,...

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí