Z

zytee rb

ZYTEE RB

ZYTEE RB là thuốc dùng làm giảm đau răng. Viêm lưỡi, viêm miệng, loét miệng và các tổn thương viêm khác ở miệng

Zestril 5mg

Zestril đươc chỉ định trong điều trị tăng huyết áp vô căn và tăng huyết áp do bệnh lý mạch máu thận. Nó có thể đươc dùng một mình hoăc phối hợp với các loại thuốc điều trị tăng huyết áp khác

sanpham

ZEET EXPECTORANT

ZECUF

sanpham

ZEDCAL

sanpham

ZEDCAL – OP

sanpham

ZECOL

sanpham

ZATRENE

sanpham

ZEASORB

sanpham

ZANAMIVIR

sanpham

ZARAONE

sanpham

ZALTIDIN

sanpham

ZALTOPROFEN

sanpham

ZALEPLON

sanpham

ZADITEN

sanpham

ZALCITABIN

sanpham

Zosert

sanpham

Ezetrol 10mg thuốc giảm LDL-C hiệu quả

sanpham

ZYRTEC

sanpham

ZYMOPLEX