B

Buscopan

Buscopan IBS Relief tác dụng làm giảm các cơn đau của hội chứng ruột kích thích. Nó hoạt động dựa trên nguyên nhân gây đau: thư giãn các cơ bắp ruột để giúp ngăn chặn sự co thắt của chính nó và làm giảm sự khó chịu gây ra bởi chuột rút đau đớn.

sanpham

Berocca

sanpham

BRISTOPEN injectable – oral

sanpham

BROMOCRIPTIN

sanpham

BRADOSOL

sanpham

BLEPHAMIDE

sanpham

BONEFOS

sanpham

BIOLACTYL

sanpham

BIOTONE

sanpham

BIOFLOR 250

sanpham

BIOFIDIN

sanpham

BIOCALYPTOL

sanpham

BIODERMINE

sanpham

BETOPTIC S

sanpham

BETAGAN

sanpham

BETNOVATE CREAM

sanpham

BERLAMIN MODULAR

sanpham

BERLTHYROX

sanpham

BENALAPRIL 5

sanpham

BÉCILAN