E

sanpham

EXFORGE

sanpham

Espumisan

Elthon

Thuốc Elthon cải thiện nhu động dạ dày - ruột, giảm nhanh triệu chứng khó tiêu với tác động kép, cải thiện và phục hồi trương lực tự nhiên của cơ trơn dạ dày - ruột. Hiệu quả cao nhờ dung nạp tốt: không kéo dài khoảng QT trên điện tâm đồ và không chuyển hóa qua CYP 450 nên tránh được tương tác thuốc với nhóm macrolid, nhóm azol, antacid, thuốc chống trầm cảm.

sanpham

Ezerex

sanpham

EGATEN

sanpham

Enterogermina

sanpham

EXOMUC

sanpham

EUMOVATE

sanpham

EURAX

sanpham

ESORID

sanpham

ETOMIDATE – LIPURO

sanpham

ERYLIK

sanpham

ERYTHROGEL 4%

sanpham

ERY sachet 125 mg – 250 mg

sanpham

EQUAL

sanpham

ERCEFURYL

sanpham

EPREX

sanpham

ENSURE

sanpham

EPIVIR

sanpham

ENHANCIN