I

IDARAC

Thuốc Idarac chứa 200mg Floctafenine có tác dụng giảm đau ngoại biên không có chất gây nghiện. Thuốc Idarac là một sản phẩm của Aventis Pharma, Pháp.

sanpham

Imutac

sanpham

Itadixic

sanpham

ISOKET

sanpham

ISOMIL

sanpham

INTRON A

sanpham

ISOBAR

sanpham

INTRAZOLINE

IGOL

IGOL, Isapgol, thuốc Phòng và trị táo bón nhất là trong trĩ, nứt hậu môn, sau mổ hậu môn, Hội chứng đại tràng kích thích. Thuốc được sản xuất bởi Công ty Dược phẩm RAPTAKOS BRETT, Ấn Độ.

sanpham

INTÉTRIX

sanpham

ITRACONAZOL

sanpham

IVERMECTIN

sanpham

ISOSORBID DINITRAT

sanpham

ISRADIPIN

sanpham

ISONIAZID

sanpham

IPRATROPIUM BROMID

sanpham

ISOFLURAN

sanpham

INTERFERON BETA

sanpham

IOHEXOL

sanpham

INSULIN